Over Hypnose

Wat is hypnose eigenlijk? En is het niet gewoon hocus-pocus-onzin?

Wat is hypnose?

Hypnose is een staat van bewustzijn waarbij je vatbaar bent voor suggestie.

 

We noemen een hypnose "dieper" als je méér vatbaar bent voor suggestie. Tijdens hypnosesessies beginnen we dus met lichte hypnose (beperkte vatbaarheid) en "verdiepen" we de hypnose waardoor je meer vatbaar wordt en je jezelf dus openstelt voor andere soorten suggestie.

 

De hypnotiseur geeft dan suggesties, zoals meer water drinken, en de cliënt accepteert die suggesties (of niet), afhankelijk van diens motivaties. Hypnose is dus zeker géén machtsspel of tovermiddel om mensen te manipuleren, zoals films je graag voorspiegelen.

Is hypnose echt?

Hypnose is echt. Niét de hypnose die je in films ziet, de veelal foute onzin die ik "Hollywood-hypnose" noem. De "hypnose" waarin mensen gehersenspoeld worden, gemanipuleerd worden om dingen te doen die ze helemaal niet willen, of kunnen, etc. Dat is natuurlijk niét echt.

 

Maar het fenomeen hypnose bestaat wel degelijk en wordt dagelijks gebruikt in duizenden praktijken overal ter wereld.

 

Wij gebruiken hypnose om dan met suggestie onderliggende overtuigingen en beperkingen aan te pakken. Dat werkt snel en dat werkt goed, maar is voor alles wat met gedragsverandering te maken heeft ook erg afhankelijk van de motivatie en de inzet van de cliënt.

 

Er kan bij de cliënt enkel verandering zijn als hij of zij dat dan ook accepteert. Hypnose is géén dwang.

 

Voor hypnose waarbij er geen gedragsverandering volgt, zoals het aanpakken van chronische pijn, is het vooral de vatbaarheid voor hypnose -- de zgn. "diepte" die de cliënt kan bereiken -- die belangrijk is.

Is hier ook wetenschappelijk bewijs voor?

Meer nog -- het fenomeen hypnose en de toepassingen ervan worden sinds de jaren 1950 wetenschappelijk onderzocht aan tal van universiteiten. Heel wat kennis die we vandaag de dag elke dag toepassen, komt overigens voort uit wetenschappelijk onderzoek.

 

Zo zijn de methoden die moderne hypnotiseurs gebruiken om "diepte" te meten bij een cliënt, afkomstig van onderzoek bij de universiteiten van Harvard en Stanford in de Verenigde Staten.

 

Er zijn ook wetenschappelijke tijdschriften waar alléén hypnose-gerelateerde studies in gepubliceerd worden, zoals het American Journal of Clinical Hypnosis en Contemporary Hypnosis and Integrated Therapy. Verder zijn ook tal van studies verschenen in bij het publiek meer bekende publicaties zoals The Lancet.

 

Enkele artikelen in de pers over hypnose:

Het is erg jammer dat de wetenschappelijke basis van hypnose zo onbekend is bij de mensen.

Is hypnose niet gewoon het placebo-effect?

Nee, zeker niet. Dit is wetenschappelijk onderzocht en steeds komt men tot de conclusie dat hypnose betere resultaten geeft dan het toedienen van placebo's. Als hypnose gewoon het placebo-effect zou zijn, zou een placebo dezelfde resultaten geven.

 

Hersenscans gemaakt tijdens hypnose tonen ook duidelijke verschillen met hersenscans die gemaakt zijn zonder hypnose.

 

Hypnose wordt ook toegepast in ziekenhuizen -- het universitair ziekenhuis van Luik is daar zelfs wereldberoemd voor -- als vervanging van anesthesie, en je kan daar toch moeilijk een placebo voor gebruiken...

Is dat niet iets voor spirituele of gelovige mensen?

Nee, aangezien het geen bijgeloof is. Ik ben zelf ook absoluut niet spiritueel of bijgelovig. Je zal bij mij in de praktijk géén wierook vinden, of niet-wetenschappelijk gefundeerde uitspraken over "energie" of "chakra's". Ik hou mij aan de wetenschappelijk verantwoorde en onderbouwde toepassingen van hypnose.

 

Daarbij gebruik ik technieken die in het métier van de hypnotherapie algemeen aanvaard zijn. Dat zijn technieken die zowel uit wetenschappelijk onderzoek komen, als technieken die ontwikkeld zijn door niet-wetenschappers die echter wel zeer sterk zijn of waren in hypnose, zoals de legendarische grondlegger Dave Elman en Amerikaanse, Canadese en Britse hypnotiseurs zoals Gerald Kein, Jacob Bimblich, Mike Mandel, Anthony Jacquin, Bob Burns en Sheila Granger.

Is er ook garantie dat dit werkt?

Op geen enkele psychische verandering is het mogelijk om garantie te geven. Psychiaters, psychologen, tabakologen kunnen daarom ook geen resultaatsgarantie geven. Immers, het resultaat is sterk afhankelijk van de motivatie én de inzet van de cliënt zelf.

 

Ik kan garanderen dat ik mij inzet en al mijn beroepskennis en vaardigheden ten volle gebruik, maar ik kan onmogelijk garanderen dat jij gemotiveerd bent, en tijdens en na de sessies doet wat je moet doen...

 

Het is nodig voor verandering dat je je inzet. De verandering gebeurt in jou, door jou, onder begeleiding van mij.

 

Het is dan belangrijk dat je mij volgt, dat je je laat (bege)leiden. Dat je instructies opvolgt. Dat je bijvoorbeeld géén medicijnen neemt die hypnose tegenhouden (zoals Cymbalta) en dat je geen koffie, alcohol of andere middelen gebruikt die je concentratie kunnen storen tijdens de sessie(s).

 

Voor mensen die komen om hun eetgewoonten te veranderen: als je wilt afvallen, begrijp dan dat als je medicijnen neemt die gewichtstoename als neveneffect hebben, het afvallen misschien niet mogelijk is.

Ga je voor hypnose niet beter naar een dokter of een psycholoog?

Ikzelf ben géén arts, psychiater, psycholoog, tabakoloog of diëtist. Ik pretendeer dat ook niet te zijn. Ik doe enkel hypnosewerk en daar ben ik goed in.

 

Er gaan stemmen op in België, vooral in Vlaanderen, om hypnose wettelijk aan banden te leggen en enkel medische beroepen nog toe te laten hypnose aan te bieden. Ik vind dat géén goed idee omdat het hebben van een medisch diploma niet betekent dat iemand competent is in hypnose, of competenter is dan iemand die geen medische achtergrond heeft. Waar het mij om gaat, wat ik denk dat belangrijk is, zijn de resultaten.

 

De redenering dat je om mensen met hypnose te kunnen helpen om te stoppen met roken een tabakoloog moet zijn, bijvoorbeeld, gaat mijns inziens helemaal niet op. Tijdens een hypnose-sessie om te stoppen met roken gaan we niet graven in iemands psyche of jeugd of gaan we geen lang therapeutisch gesprek aan. We gebruiken hypnose en geven directe suggestie om te stoppen met roken, wat de cliënt aanvaardt of niet. Hier is geen medisch of diep-psychologisch kantje aan.

 

Tabakologen halen gemiddeld 25% resultaat (dus 1 cliënt/patiënt op 4 stopt bij hen ook met roken). Met alle respect, ik wil mij qua resultaten meten met gelijk welke tabakoloog.

Welke methoden gebruik je?

Niet elke hypnotiseur gebruikt dezelfde methoden. Veel hangt af van welke 'school' je volgt.

 

Er zijn in de moderne hypnose twee grote stromingen, die van de directe suggestie (gebaseerd op het werk van Dave Elman) en die van de indirecte suggestie (met Milton Erickson als grondlegger). Onderzoek toont aan dat beide aanpakken ongeveer dezelfde resultaten geven. 

 

Directe suggestie betekent bijvoorbeeld dat de hypnotiseur suggesties geeft zoals: "iedere keer als je nu uitademt, ga je dieper in hypnose". De indirecte hypnotiseur zal dan eerder dingen zeggen als: "ik vraag me af of je dieper zal gaan wanneer je uitademt, of eerder wanneer je inademt".

 

Directe suggestie gaat ook rechtstreeks naar het te veranderen gedrag/de te veranderen ervaring verwijzen, zoals bijvoorbeeld: "het is nu gemakkelijk om de zin om te roken ook los te laten, dus dat kan je nù doen. Laat die sigaret maar achter. Je hebt ze niet meer nodig."

 

Indirect zou men dan eerder een verhaal vertellen met een onderliggende metafoor die dan onrechtstreeks de cliënt zou aanzetten om te stoppen met roken, om bij het voorbeeld te blijven.

 

Ikzelf gebruik directe suggestie, verwarringstechnieken, geleide visualisaties (voor wie goed kan visualiseren), en andere directe methodes zoals Delen (Parts) en de Zwaan (The Swan).

 

Ik gebruik géén regressie omdat je daar meer kans hebt om problemen te creëren, dan ze op te lossen.

 

© 2012-2021 Hypnotiseur Roy Dictus -- Alle rechten voorbehouden.

Hypnotiseur Roy Dictus is géén arts, psycholoog, psychiater of diëtist. Hij geeft geen medisch of voedingsadvies en hypnotherapie kan niet als vervanging van medische zorgen gezien worden, eerder als een aanvulling ervan en een hulpmiddel om struikelblokken te overwinnen.

 

Hypnotiseur Roy Dictus, Terwouwenstraat 80, 3800 Zepperen (Sint-Truiden)