Algemene Voorwaarden

Het is ons doel om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten, en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Verbintenis van inzet:  Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, gebaseerd op de informatie die tot mijn beschikking staat. Ik zet ook mijn kennis en ervaring in om u in een goede trance te kunnen brengen.

Verbintenis van inzet door de cliënt: Ook de cliënt zelf verbindt zich ertoe om zich in te zetten om zijn of haar doel te bereiken. Hypnotherapie is een zeer goed hulpmiddel, maar ook van de cliënt zelf is een inspanning nodig om zijn eigen doel te bereiken. De cliënt blijft immers altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen resultaat.

Indien trance niet mogelijk is: Of u in trance gaat of niet hangt van uzelf af — als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u vrijwel zeker in een trance. Gebeurt dat niet, bijvoorbeeld omdat u moeite heeft om zich te “laten gaan” of omdat u bang bent voor hypnose, dan stoppen we meteen en hoeft u niet de hele sessie te betalen, maar slechts €50 voor mijn tijd en moeite. Bij een programma zoals Fobie, Suikerverslaving of Virtuele Maagband wordt in dit geval de eerste sessie aangerekend.

Afspraak verzetten of afzeggen: hiervoor verwachten we een opzegperiode van ten minste 2 volledige weekdagen, zodat we uw plaats nog aan iemand anders kunnen aanbieden. Afzeggingen of verplaatsingen gemaakt binnen deze periode moeten we helaas wel aanrekenen.

Niet komen opdagen op afspraak: wie op een eerste afspraak voor een bepaalde behandeling niet komt opdagen en ook niet op tijd verwittigt, krijgt géén nieuwe afspraak. Ook mijn tijd is kostbaar en het is een kwestie van respect om toch ten minste te verwittigen. De afspraak wordt, net zoals bij een afspraak die te laat wordt verplaatst, aangerekend.

Sessieduur: De prijzen zijn meestal per sessie. De meeste sessies nemen 30 tot 45 minuten in beslag en een dubbelsessie gaat meestal van 70 tot 90 minuten, maar deze tijden zijn dus afhankelijk van het doel en de vooruitgang tijdens de sessie.

Prijzen: De prijs van een enkele sessie bedraagt €95 inclusief BTW en een dubbelsessie komt op €190 inclusief BTW. Een rookstopsessie komt op €195 inclusief BTW. Een programma van 3 sessies komt op €285 inclusief BTW. De Virtuele Maagband komt op €795 inclusief BTW. Ingeval van een programma, dient het hele bedrag op voorhand afgerekend te worden.

Geen medische diensten: Hypnotherapeut Roy Dictus is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Hij stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Geen garantie mogelijk: Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. We gaan er dan ook van uit dat de cliënt zich zal inzetten voor zijn of haar doel en dat de cliënt zich een haalbaar, realistisch einddoel gesteld heeft.

Betwisting: Wij halen meestal schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Aanvaarding: Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.